Government of Nepal Logo
Government of Nepal Logo
Government of Nepal
Ministry of Home Affairs

Immigration Office Jamunaha

Government of Nepal
Ministry of Home Affairs

Immigration Office Jamunaha

Jamunaha, Nepalgunj

Contact no.
081-412005

Email
jumanaha@nepalimmigration.gov.np

Address
Jamunaha, Nepalgunj

Office Hours : 10:00 AM - 3:00 PM

  • बिदेशी पर्यटकलाई नेपाली भिसा प्रदान गर्ने 
  • यस कार्यालयबाट बाहिर जाने नागरिकलाई नियम अनुसार गमन छाप लगाईदिने 
  • यस कार्यालयमा आउने पर्यटकको विवरण अधवबिक गरी राख्ने
  • नियमअनुसार भिसा सुला लिई उठेको राजस्व बैंक मार्फत जम्मा गर्ने
  • तालुक कार्यालयबाट आएको निर्देशन अनुसार काम गर्ने
  • आइपरेको सबै काम तदारुकताका साथ सम्पन्न गर्ने 


Last Updated : 2023-01-22 09:22:39 09:22:39
© All Rights Reserved to Department of Immigration
Site Visited : web counter