Government of Nepal Logo
Government of Nepal Logo
Government of Nepal
Ministry of Home Affairs

Immigration Office Jamunaha

Government of Nepal
Ministry of Home Affairs

Immigration Office Jamunaha

Jamunaha, Nepalgunj

Contact no.
081-412005

Email
jumanaha@nepalimmigration.gov.np

Address
Jamunaha, Nepalgunj

Office Hours : 10:00 AM - 3:00 PM

Kantipur News

1961-10-15

1961-10-15


वर्ष १५, अंक ११५ मिति जेष्ठ २९, २०७४ को कान्तिपुरमा प्रकाशित निम्न सामाग्री साभार उपयोगी हुने ठानी पुन: उध्दरण गरेका छौँ।

यसरी ठगिन्छन् दिल्लीमा नेपाली

Last Updated : 2023-01-22 09:22:39 09:22:39
© All Rights Reserved to Department of Immigration
Site Visited : web counter