Government of Nepal Logo
Government of Nepal Logo
Government of Nepal
Ministry of Home Affairs

Immigration Office Jamunaha

Government of Nepal
Ministry of Home Affairs

Immigration Office Jamunaha

Jamunaha, Nepalgunj

Contact no.
081-412005

Email
jumanaha@nepalimmigration.gov.np

Address
Jamunaha, Nepalgunj

Office Hours : 10:00 AM - 3:00 PM

गृह प्रशासन सुधार्न पहल

1961-10-15

1961-10-15


मिति असार १५,२०७४ को कान्तिपुरमा प्रकाशित निम्न सामाग्री साभार उपयोगी हुने ठानी साभार पुन: उध्दरण गरेका छौँ।

गृह प्रशासन सुधार्न पहल  

Last Updated : 2023-01-22 09:22:39 09:22:39
© All Rights Reserved to Department of Immigration
Site Visited : web counter